AZ Sint-Jan Brugge AV

Perioperatieve antitrombotica

Tool gebaseerd op het protocol dat werd opgesteld in samenwerking met onderstaande partners (versie 2021).


Artsen Organisatie Noord West-Vlaanderen
HuisArtsenKring MIddenkust
Zeno
AZ Sint-Lucas Brugge
AZ Sint-Jan Brugge AV